Andreas Rex

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Department Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik (EEI)
Lehrstuhl für Multimediakommunikation und Signalverarbeitung (LMS)
Andreas Rex, EDV, Raum: 05.028
Cauerstr. 7, 91058 Erlangen

Telefon - 09131 85 25482 | Fax - 09131 85 28849
E-Mail - andreas.rex@fau.de | Web - eei.tf.fau.de / lms37-223.e-technik.uni-erlangen.de